Thử nghiệm ngẫu nhiên của omalizumab (anti-ige) ở trẻ em sống nội thành bị hen phế quản

N Engl J Med. 2011 Mar 17;364(11):1005-15. Randomized trial of omalizumab (anti-IgE) for asthma in inner-city children. Busse WWMorgan WJGergen PJ,Mitchell HEGern JELiu AHGruchalla RSKattan MTeach SJPongracic JA,Chmiel JFSteinbach SFCalatroni ATogias AThompson KMSzefler SJ,Sorkness CA.

Department of Medicine, University of Wisconsin School of Medicine and Public Health, Madison, WI 53719, USA. wwb@medicine.wisc.edu

ĐẶT VẤN ĐỀ: Các nghiên cứu đã nêu lên vai trò của phơi nhiễm và nhạy cảm với allergen (chất gây dị ứng) trên độ nặng của hen phế quản (HPQ) ở trẻ em sống trong nội thành. Do hạn chế  việc cải thiện được môi trường do vậy việc điều trị HPQ dựa vào các hướng dẫn sẽ kiểm soát hen tốt hơn.

PHƯƠNG PHÁP: Thu tuyển các trẻ em nhỏ, thanh thiếu niên, và thanh niên trẻ ở nội thành với bệnh HPQ vào 1 nghiên cứu đa trung tâm, ngẫu nhiên, mù đôi và có đối chứng giữa 2 nhóm để đánh giá hiệu quả của omalizumab so với giả dược, được thêm vào trong phác đồ điều trị HPQ theo hướng dẫn. Thử nghiệm được tiến hành trong 60 tuần, và kết cục chính là triệu chứng của hen. 

KẾT QUẢ: Trong số 419 người tham gia vào nghiên cứu ngẫu nhiên (tại thời điểm đó, 73% người mắc HPQ trung bình và nặng), omalizumab làm giảm đáng kể số ngày có triệu chứng hen so với nhóm giả dược, giảm 1,96 ngày xuống còn 1,48 ngày trong mỗi đợt 2 tuần, giảm 24,5% (P <0,001). Tương tự như vậy, omalizumab giảm đáng kể tỷ lệ người mắc HPQ đã có một hoặc nhiều đợt rối loạn từ  48,8 % xuống còn 30,3% (P <0,001). Triệu chứng hen được cải thiện đáng kể mặc dù các bệnh nhân này giảm sử dụng các glucocorticoid hít và nhóm đồng vận beta có tác dụng kéo dài.

KẾT LUẬN: Khi thêm vào một phác đồ điều trị HPQ dựa trên các hướng dẫn cho trẻ em, thanh thiếu niên, và thanh niên nội thành, omalizumab  cải thiện việc kiểm soát triệu chứng hen, gần như loại bỏ được các đợt kịch phát theo mùa , và giảm sự cần thiết của các thuốc khác để kiểm soát hen. 

Người dịch: BS Rạng, bvag.com.vn

Ghi chú: omalizumab là kháng thể đơn dòng kháng IgE có tên thương mại là Xolair của nhà bào chế Novartis

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)