Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2005 / Thử áp dụng bảng điểm alvarado trong chẩn đoán viêm ruột thừa cấp

Thử áp dụng bảng điểm alvarado trong chẩn đoán viêm ruột thừa cấp

THU-AP-DUNG-BANG-DIEM-ALVARADO-TRONG-CHAN-DOAN-VIEM-RUOT-THUA-CAP.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *