Thông tư số 13/byt-tt về hướng dẫn thực hiện quản lý vệ sinh lao động, quản lý sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp

Thông tư 13 gửi các Khoa, Phòng để phục vụ kiểm tra An toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ.

Mời các Khoa, Phòng vào đường link sau để tải file:

http://www.mediafire.com/?qdatwh5hvffbdr5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.