Home / Tin tức / Thông tin y khoa / Thông tin dược / Thông tư ban hành danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế

Thông tư ban hành danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế

thong-tu-ban-hanh-danh-muc-vat-tu-y-te-thuoc-pham-vi-thanh-toan-cua-quy-bhyt.doc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *