Home / Tin tức / Thông tin y khoa / Thông tin dược / Thông tư 23/2014/tt-byt (ban hành danh mục thuốc không kê đơn)

Thông tư 23/2014/tt-byt (ban hành danh mục thuốc không kê đơn)

Vui lòng nhấp vào đường link sau để xem hoặc tải về: https://drive.google.com/file/d/0B9imIYzZa97STXJyektKM2FwLW8/edit?usp=sharing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *