Home / Tin tức / Thông tin y khoa / Thông tin dược / Thông tư 23/2011/tt-byt (hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh)

Thông tư 23/2011/tt-byt (hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh)

Vui lòng nhấp vào link sau để xem hay tải về: https://drive.google.com/file/d/0B9imIYzZa97STjBxMWtzRHJGTlE/edit?usp=sharing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *