Thông tư 21/2013/tt-byt (quy định về tổ chức và hoạt động của hội đồng thuốc và điều trị trong bệnh viện)

Vui lòng nhấp vào đường link sau để xem hoặc tải về: https://drive.google.com/file/d/0B9imIYzZa97STHV2bjNiT01KYTA/edit?usp=sharing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.