Thông tư 19/2014/tt-byt (quy định quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc

Vui lòng nhấp vào đường link sau để xem: https://drive.google.com/file/d/0B9imIYzZa97SclMxOXphNmRTdGM/edit?usp=sharing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.