Thông tin y học

Kết cục tốt hơn cho bệnh nhân nhập viện với TIA (cơn thiếu máu não thoáng qua) khi điều trị trong các đơn vị đột quỵ. Một nghiên cứu quan sát.

Better outcomes for hospitalized patients with TIA when in stroke units

An observational study

Dominique A. Cadilhac, Joosup Kim, Natasha A. Lannin,  Christopher R. Levi, Helen M. Dewey, Kelvin Hill, Steven Faux, Nadine E. Andrew, Monique F. Kilkenny, Rohan Grimley, Amanda G. Brenda Grabsch, Sandy Middleton, Craig S. Anderson, and Geoffrey A. Donnan.

On behalf of the Australian Stroke Clinical Registry Consortium

Published online before print May 4, 2016, http:/​/​dx.​doi.​org/​10.​1212/​WNL.​Neurology May 31, 2016 vol. 86 no. 22 2042-2048

 

Tóm tắt

Mục tiêu: Để xem sự khác biệt trong điều trị và kết cục cho các bệnh nhân nhập viện với TIA trên một đơn vị đột quỵ  hoặc trong khoa thay thế đến 180 ngày sau biến cố.

Phương pháp: Bệnh nhân TIA từ 40 bệnh viện tham gia vào NC lâm sàng đột quỵ Úc trong 2010-2013. Đánh giá kết quả của nhóm điều trị bao gồm chất lượng sức khỏe và tái nhập viện.

Kết quả: Trong số 3.007 bệnh nhân TIA (tuổi trung bình 73 năm, 54% nam), 1.110 cặp có thể được kết hợp. So với điều trị ở những nơi khác trong bệnh viện, điều trị trong đơn vị đột quỵ kết hợp với cải thiện sự sống trong 180 ngày sau sự kiện (hazard ratio 0,57, KTC 95% 0,35-0,94; p = 0,029), mặc dù không có ý nghĩa thống kê ở 90 ngày (hazard ratio 0,66, KTC 95% 0,33-1,31; p = 0,237). Nhìn chung, không có sự khác biệt xuất viện trên thuốc hạ huyết áp hoặc với một kế hoạch chăm sóc, và 90- 180 ngày kết quả tự báo cáo giữa các nhóm này cũng tương tự. Trong phân tích phân nhóm của 461 cặp phù hợp với điều trị tại bệnh viện ở một bang Úc (Queensland), bệnh nhân điều trị tại một đơn vị đột được thường xuyên dùng aspirin hơn trong vòng 48 giờ (73% vs 62%, p <0,001) và xuất viện cho thuốc kháng đông (84% vs 71%, p <0,001) so với những người không được điều trị trong một đơn vị đột quỵ.

Kết luận: Bệnh nhân nhập viện với TIA điều trị trong đơn vị đột quỵ đã sống sót tốt hơn ở mức 180 ngày so với những người điều trị tại các khoa thay thế, có khả năng qua điều trị tốt hơn.

 

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)