Thông khí không xâm lấn trong phù phổi cấp do tim: một phân tích tổng hợp các thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên

J Card Fail. 2011 Oct;17(10):850-9. Epub 2011 Jul 8. Noninvasive ventilation in acute cardiogenic pulmonary edema: a meta-analysis of randomized controlled trials. Mariani J, Macchia A, Belziti C, Deabreu M, Gagliardi J, Doval H, Tognoni G, Tajer C.

Source: Grupo de Estudio, Docencia e Investigación Clínica, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. ja_mariani@hotmail.com

Đặt vấn đề: Các bằng chứng nghiên cứu về thong khí khômg xâm lấn trong phù phổi cấp do tim (PPCDT) vẫn chưa thể kết luận, đặc biệt là thông khí áp lực dương không xâm lấn (NIPPV).

Phương pháp: Chúng tôi thực hiện một phân tích tổng hợp. Chúng tôi tìm kiếm trong Embase, Medline, CINAHL, Dare, Coch, Central, và cơ sở dữ liệu CNKI và các tóm tắt trong hội nghị các thử nghiệm so sánh giữa thở áp lưc dương liên tục (CPAP) hoặc NIPPV với điều trị chuẩn. Để đánh giá hiệu quả điều trị, chúng tôi tiến hành so sánh trực tiếp bằng cách sử dụng mô hình ảnh hưởng biến thiên và so sánh gián tiếp có hiệu chỉnh.

Kết quả: Tổng kết có 34 nghiên cứu (3041 bệnh nhân) . Trong so sánh trực tiếp, cả hai CPAP và NIPPV làm giảm nguy cơ tử vong (nguy cơ tương đối [RR] 0,64, KTC 95% : 0,44-0,93; RR 0,80, KTC 95%: 0,58-1,10; tương ứng) so với điều trị chuẩn, mặc dù chỉ có thở CPAP mới có khác biệt về hiệu lực. Không có sự khác biệt đáng kể giữa NIPPV và CPAP. Kết quả gộp của so sánh trực tiếp và gián tiếp có hiệu chỉnh cho thấy so với điều trị chuẩn, cả CPAP và NIPPV làm giảm đáng kể tỷ lệ tử vong (RR 0,63, KTC 95%: 0,44-0,89, RR 0,73, KTC 95%: 0,55-0,97; tương ứng).

Kết luận: Phát hiện của chúng tôi cho thấy rằng thông khí không xâm nhập bằng CPAP hoặc NIPPV làm giảm tử vong ở bệnh nhân bị phù phổi cấp do tim.

Người dịch: BS Rạng, bvag.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)