Thông báo về việc mời dự sinh hoạt nội quy, quy chế thi tuyển viên chức năm 2018

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM AN GIANG
MỜI TẤT CÁC CÁC CÁC NHÂN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH TẬP TRUNG TẠI BỆNH VIỆN
(Thông báo , Danh sách đính kèm)
THỜI GIAN: 15 giờ NGÀY 05/02/2018
ĐỊA ĐIỂM: HỘI TRƯỜNG B BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM AN GIANG
SỐ 60 UNG VĂN KHIÊM, P. MỸ PHƯỚC, TP. LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG.
NỘI DUNG: SINH HOẠT NỘI QUY, QUY CHẾ THI, XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2018.
TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)