Thông báo mời thầu Gói thầu: Thay thế bộ cảm biến điều khiển (Sensor Panel) cho máy ECMO

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang tổ chức lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thay thế bộ cảm biến điều khiển (Sensor Panel) cho máy ECMO theo hình thức chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng.

  1. Bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang.
  2. Địa chỉ: 60 Ung Văn Khiêm, P. Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, An Giang.
  3. Tên gói thầu: Thay thế bộ cảm biến điều khiển (Sensor Panel) cho máy ECMO.
  4. Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.
  5. Giá gói thầu: 498.600.000 đồng (Bốn trăm chín mươi tám triệu, sáu trăm nghìn đồng).
  6. Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.
  7. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng.
  8. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.
  9. E-HSMT được phát hành tại website https://muasamcong.mpi.gov.vn từ ngày 29/12/2023 đến trước 10h00 ngày 18/01/2024.

Thời điểm đóng/mở thầu: 10h00 ngày 18/01/2024.

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)