Thông báo mời thầu gói thầu Mua sắm test nhanh, hóa chất, vật tư y tế xét nghiệm vi-rút SARS-CoV-2 năm 2021

TBMT MS test nhanh HC VTYT lan 2 – Moc