Thông báo mời thầu gói thầu Mua sắm tấm nhận ảnh máy X-Quang kỹ thuật số

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang tổ chức lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm tấm nhận ảnh máy X-Quang kỹ thuật số theo hình thức chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng.

  1. Bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang.
  2. Địa chỉ: 60 Ung Văn Khiêm, P. Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, An Giang.
  3. Tên gói thầu: Gói thầu: Mua sắm tấm nhận ảnh máy X-Quang kỹ thuật số.
  4. Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.
  5. Giá gói thầu: 998.000.000 đồng (Chín trăm chín mươi tám triệu đồng).
  6. Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.
  7. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng.
  8. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
  9. E-HSMT được phát hành tại website https://muasamcong.mpi.gov.vn từ ngày 09/10/2023 đến trước 14h00 ngày 23/10/2023.
  10. Thời điểm đóng/mở thầu: 14h00 ngày 23/10/2023.

Attachments

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)