Thông báo mời thầu gói thầu mua sắm hóa chất, vật tư y tế xét nghiệm hiv đo tải lượng hệ thống tự động năm 2021

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)