Home / Tin tức / Tin tức nội bộ / Thông báo mời thầu / Thông báo mời thầu gói thầu Mua sắm hóa chất, vật tư y tế xét nghiệm HIV đo tải lượng hệ thống tự động năm 2021

Thông báo mời thầu gói thầu Mua sắm hóa chất, vật tư y tế xét nghiệm HIV đo tải lượng hệ thống tự động năm 2021

TBMT HC VTYT xét nghiệm HIV – Mộc

Attachments

About Hoàng Thông

Check Also

Thông báo mời thầu gói thầu Mua sắm hệ thống Real-Time PCR tự động

Attachments TBMT Real-Time PCR - Moc File size: 231 KB Downloads: 25