Thông báo mời thầu gói thầu Mua sắm hóa chất, vật tư tiêu hao sử dụng cho 60.000 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng máy PCR

TBMT ĐTRR mua 60.000 test PCR (có mộc)

Attachments