Thông báo mời thầu gói thầu Mua sắm đồ vải y tế năm 2023-2025 tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang tổ chức lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm đồ vải y tế năm 2023-2025 tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang theo hình thức Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

  1. Bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang.
  2. Địa chỉ: 60 Ung Văn Khiêm, P. Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, An Giang.
  3. Tên gói thầu: Mua sắm đồ vải y tế năm 2023-2025 tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang.
  4. Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.
  5. Giá gói thầu: 2.263.400.000 đồng (Hai tỷ, hai trăm sáu mươi ba triệu, bốn trăm ngàn đồng).
  6. Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang.
  7. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.
  8. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
  9. E-HSMT được phát hành tại website https://muasamcong.mpi.gov.vn từ ngày 25/12/2023 đến trước 09h00 ngày 05/01/2024.

Thời điểm đóng/mở thầu: 09h00 ngày 05/01/2024

Attachments

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)