Thông báo mời thầu gói thầu Mua sắm cấp thiết hóa chất xét nghiệm phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm cấp thiết hóa chất xét nghiệm phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm hóa chất xét nghiệm cho Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang theo hình thức Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, xét từng thành phần.

  1. Bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang.
  2. Địa chỉ: 60 Ung Văn Khiêm, P. Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
  3. Tên gói thầu: Mua sắm cấp thiết hóa chất xét nghiệm phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh (TBMT số IB2300220372)
  4. Giá gói thầu: 51.916.449.609 đồng (Năm mươi mốt tỷ, chín trăm mười sáu triệu, bốn trăm bốn mươi chín nghìn, sáu trăm lẻ chín đồng)
  5. Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.
  6. Nguồn vốn: Nguồn thu khám, chữa bệnh.
  7. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, xét từng thành phần.
  8. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.
  9. E-HSMT được phát hành tại website https://muasamcong.mpi.gov.vn từ ngày 14/9/2023 đến trước 14h00 ngày 04/10/2023.
  10. Thời điểm đóng/mở thầu: 14h00 ngày 04/10/2023.

Lưu ý: Khi chuẩn bị hồ sơ dự thầu, nhà thầu phải gửi email đến địa chỉ tothaubvdkttag@gmail.com cung cấp thông tin Gói thầu tham dự, Tên công ty, Địa chỉ, Số điện thoại, Email để được cấp tài khoản Phần mềm đấu thầu trực tuyến – dauthautructuyen.vn.

 Vui lòng xem chi tiết tại đây

Attachments

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)