Thông báo mời thầu gói thầu Mua sắm bông băng, gòn gạc phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2024

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm bông băng, gòn gạc phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2024 theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng.

  1. Bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang.
  2. Địa chỉ: 60 Ung Văn Khiêm, P. Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, An Giang.
  3. Tên gói thầu: Mua sắm bông băng, gòn gạc phục vụ công tác khám chữa bệnh năm 2024.
  4. Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.
  5. Giá gói thầu: 1.661.342.400 đồng (Một tỷ, sáu trăm sáu mươi mốt triệu, ba trăm bốn mươi hai nghìn, bốn trăm đồng).
  6. Nguồn vốn: Nguồn thu khám chữa bệnh.
  7. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng.
  8. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.
  9. E-HSMT được phát hành tại website https://muasamcong.mpi.gov.vn từ ngày 01/3/2024 đến trước 09h00 ngày 11/3/2024.
  10. Thời điểm đóng/mở thầu: 09h00 ngày 11/3/2024.

Attachments

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)