Thông báo mời thầu gói thầu Mua sắm bộ phát cao thế cho máy CT Scanner

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang tổ chức lựa chọn nhà thầu Mua sắm bộ phát cao thế cho máy CT Scanner theo hình thức chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng.

  1. Bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang.
  2. Địa chỉ: 60 Ung Văn Khiêm, P. Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, An Giang.
  3. Tên gói thầu: Mua sắm bộ phát cao thế cho máy CT Scanner.
  4. Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.
  5. Giá gói thầu: 1.397.000.000 đồng (Một tỷ, ba trăm chín mươi bảy triệu đồng).
  6. Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện.
  7. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng.
  8. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
  9. E-HSMT được phát hành tại website https://muasamcong.mpi.gov.vn từ ngày 09/10/2023 đến trước 15h00 ngày 23/10/2023.
  10. Thời điểm đóng/mở thầu: 15h00 ngày 23/10/2023.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)