Thông báo mời thầu gói thầu Mua giấy in văn phòng

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua giấy in văn phòng theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng.

  1. Bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang.
  2. Địa chỉ: 60 Ung Văn Khiêm, P. Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, An Giang.
  3. Tên gói thầu: Mua giấy in văn phòng.
  4. Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.
  5. Giá gói thầu: 594.000.000 đồng (Năm trăm chín mươi bốn triệu đồng chẵn).
  6. Nguồn vốn: Nguồn thu khám chữa bệnh.
  7. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.
  8. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.
  9. E-HSMT được phát hành tại website https://muasamcong.mpi.gov.vn từ ngày 17/5/2024 đến trước 09h00 ngày 27/5/2024.
  10. Thời điểm đóng/mở thầu: 09h00 ngày 27/5/2024.

 

Attachments

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)