Home / Tin tức / Tin tức nội bộ / Thông báo mời thầu / THÔNG BÁO MỜI THẦU GÓI THẦU CUNG CẤP, LẮP ĐẶT VÀ DI DỜI BỒN CHỨA Ô-XY LỎNG

THÔNG BÁO MỜI THẦU GÓI THẦU CUNG CẤP, LẮP ĐẶT VÀ DI DỜI BỒN CHỨA Ô-XY LỎNG

TBMT Cung cấp bồn oxy lỏng (mộc)

About Hoàng Thông

Check Also

THÔNG BÁO MỜI THẦU GÓI THẦU GÓI THẦU 01: MUA SẮM HỆ THỐNG CHUẨN BỊ ỐNG MẪU

Attachments TBMT GOI 1 HT CHUAN BI ONG MAU - MOC File size: 231 KB …