Thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp làm sạch bệnh viện năm 2023-2025 tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp làm sạch bệnh viện năm 2023-2025 tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang theo hình thức Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

  1. Bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang.
  2. Địa chỉ: 60 Ung Văn Khiêm, P. Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
  3. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp làm sạch bệnh viện năm 2023-2025 tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang (TBMT số IB2300280415)
  4. Giá gói thầu: 17.756.442.000 đồng (Mười bảy tỷ, bảy trăm năm mươi sáu triệu, bốn trăm bốn mươi hai ngàn đồng)
  5. Loại gói thầu: Dịch vụ phi tư vấn.
  6. Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang.
  7. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.
  8. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.
  9. E-HSMT được phát hành tại website https://muasamcong.mpi.gov.vn từ ngày 02/11/2023 đến trước 09h00 ngày 23/11/2023.
  10. Thời điểm đóng/mở thầu: 09h00 ngày 23/11/2023.

Attachments

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)