Thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ giặt vá đồ vải y tế tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang năm 2023-2025

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp dịch vụ giặt vá đồ vải y tế tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang năm 2023-2025 theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.

  1. Bên mời thầu: Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang.
  2. Địa chỉ: 60 Ung Văn Khiêm, P. Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
  3. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ giặt vá đồ vải y tế tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang năm 2023-2025 (Số E-TBMT IB2300236005).
  4. Loại gói thầu: Dịch vụ phi tư vấn.
  5. Giá gói thầu: 6.560.100.000 đồng (Sáu tỷ năm trăm sáu mươi triệu một trăm ngàn đồng chẵn).
  6. Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang.
  7. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.
  8. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
  9. E-HSMT được phát hành tại website https://muasamcong.mpi.gov.vn từ ngày 28/9/2023 đến trước 14h00 ngày 09/10/2023.
  10. Thời điểm đóng/mở thầu: 14h00 ngày 09/10/2023.

Attachments

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)