Thông báo mời thầu gói thầu cung cấp dịch vụ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đối với tài sản tại bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang năm 2020

TBMT-Bao-hiem-chay-no-Moc