Thời gian ngủ tiên đoán các biến cố tim mạch: một tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp các nghiên cứu tiền cứu.

 

Sleep duration predicts cardiovascular outcomes: a systematic review and Sleep duration predicts cardiovascular outcomes: a systematic review and meta-analysis of prospective studies 

FrancescoP., Cappuccio Daniel, Cooper Lanfranco, D’EliaPasquale Strazzullo Michelle A. Miller.

European Heart Journal, Volume 32, Issue 12, 1 June 2011, Pages 1484–1492,https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehr007

MỤC ĐÍCH

Đánh giá mối liên quan giữa thời gian ngủ và tỷ lệ mắc bệnh, tỷ lệ tử vong do bệnh động mạch vành (CHD), đột quị và tổng các bệnh tim mạch (CVD).

PHƯƠNG PHÁP VÀ KẾT QUẢ

Chúng tôi đã thực hiện tìm kiếm một cách có hệ thống các công bố từ MEDLINE (1966 – 2009), EMBASE (từ 1980), Thư viện Cochrane và các tìm kiếm thủ công mà không bị giới hạn ngôn ngữ. Các nghiên cứu được đưa vào nếu chúng là tiền cứu, theo dõi > 3 năm, có thời gian ngủ lúc ban đầu và các trường hợp mắc CHD, đột quị hoặc CVD. Nguy cơ tương đối (RR) và khoảng tin cậy (CI) 95% được gộp lại bằng cách sử dụng một mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên. Nhìn chung, 15 nghiên cứu (24 mẫu thuần tập) bao gồm 474. 684 người tham gia nam và nữ (theo dõi 6,9 – 25 năm) và 16.067 biến cố (4.169 cho CHD, 3.478 cho đột quỵ và 8.420 cho tổng CVD). Thời gian ngủ được đánh giá bằng bảng câu hỏi và tỷ lệ các trường hợp sự cố được thông qua xác nhận và đăng ký sự cố. Thời gian ngủ ngắn có liên quan đến một nguy cơ lớn hơn của sự tiến triển hoặc tử vong của CHD (RR 1,48, KTC 95% 1,22 -1,80, p <0,0001), đột quị (1,15, 1,00 -1,31, p = 0,047), nhưng không phải là tổng CVD (1,03, 0,93 -1,15, p = 0,52) không có bằng chứng về sai lệch công bố (p = 0,95, p = 0,30 và p = 0,46, tương ứng). Thời gian ngủ dài cũng liên quan đến nguy cơ CHD cao hơn (1,38, 1,15 -1,66, p = 0,0005), đột quị (1,65, 1,45 -1,87, P <0,0001) và tổng CVD (1,41, 1,19 -1,68, p= 0,0001) không có bằng chứng về sai lệch công bố (p = 0,92, p = 0,96 và p = 0,79, tương ứng).

KẾT LUẬN

Cả thời gian ngủ ngắn và dài là những yếu tố tiên đoán, hay đánh dấu, của kết cục tim mạch.

(Nói chung, tốt nhất là ngủ từ 6 đến 8 giờ mỗi ngày ở người trưởng thành; nếu ngủ > 9 giờ hoặc ngủ < 5 giờ được coi là nhóm có nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tử vong cao hơn).

Người dịch: Ths.Bs Mai Nhật Quang, Trưởng khoa Nội TK, BVĐKTTAG

 

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)