Thời điểm dùng thuốc kháng retrovirus ở bệnh nhân lao nhiễm hiv

N Engl J Med. 2011 Oct 20;365(16):1482-91.

Timing of antiretroviral therapy for HIV-1 infection and tuberculosis.

Havlir DVKendall MAIve PKumwenda JSwindells SQasba SSLuetkemeyer AFHogg ERooney JFWu XHosseinipour MCLalloo UVeloso VGSome FF,Kumarasamy NPadayatchi NSantos BRReid SHakim JMohapi LMugyenyi PSanchez JLama JRPape JWSanchez AAsmelash AMoko ESawe F,Andersen JSanne IAIDS Clinical Trials Group Study A5221.

Source: Universityof California, San Francisco, 995 Potrero Ave., Bldg. 80, Ward 84, San Francisco, CA94110-2897, USA. dhavlir@php.ucsf.edu

ĐẶT VẤN ĐỀ: Thuốc kháng retrovirus (ART) được chỉ định ở BN lao nhiễm HIV tip 1, tuy nhiên dùng ARV vào thời điểm nào cho BN lao với mức độ suy giảm miễn dịch khác nhau thì chưa biết rõ.  

PHƯƠNG PHÁP: Chúng tôi thực hiện nghiên cứu ngẫu nhiên, nhãn mở, so sánh giữa điều trị  ARV sớm (2 tuần sau điều trị lao) và ARV trễ ( 8-12 tuần sau điều trị lao) ở BN nhiễm HIV với lượng tế bào CD4+ < 250/mm3. Điểm kết thúc nghiên cứu chính là tỉ lệ BN sống và không mắc bệnh AIDS mới vào tuần thứ 48.

KẾT QUẢ: Có tất cả 809 BN với trung vị CD4+ là 77/mm3 và  log (10) của HIV-1 RNA  là 5,43 copies. Ở nhóm ARV sớm, 12,9% mắc AIDS mới hoặc chết vào tuần thứ 48 so với 16,1% ở nhóm ARV trễ (KTC 95%: -1.8 – 8.1; P=0.45). Ở những BN với lượng CD4+ dưới 50/mm3, 15.5% BN ở nhóm ARV sớm so với 26.6% BN ở nhóm ARV trễ mắc AIDS mới hoặc tử vong (KTC 95%: 1.5 – 20.5; P=0.02). Hội chứng viêm do phục hồi miễn dịch phối hợp với lao thường xảy ra ở nhóm ARV sớm so với nhóm ARV trễ. (11% so với 5%, P=0.002). Tỉ lệ ức chế virut là 74% ở tuần thứ 48 và không khác biệt giữa 2 nhóm (P=0.38).

KẾT LUẬN: Nói chung, điều trị ARV sớm ở BN lao nhiễm HIV không làm giảm tử vong hoặc mắc AIDS mới khi so sánh với điều trị ARV trễ. Tuy nhiên ở BN có lượng CD4+ < 50/mm3 được điều trị ARV sớm có tỉ lệ tử vong và mắc AIDS mới thấp hơn.

Người dịch : BS Rạng, bvag.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)