Thiếu vitamin d và nguy cơ lao: một phân tích tổng hợp

THIẾU VITAMIN D VÀ NGUY CƠ LAO: MỘT PHÂN TÍCH TỔNG HỢP

Vitamin D deficiency and the risk of tuberculosis: a meta-analysis

Huang SJ1Wang XH2Liu ZD1Cao WL3Han Y1Ma AG2Xu SF1.

Author information

Drug Des Devel Ther. 2016 Dec 28;11:91-102. doi: 10.2147/DDDT.S79870. eCollection 2017.

Mục tiêu:

Phân tích tổng hợp tất cả các nghiên cứu đã công bố về các khía cạnh khác nhau về sự tương quan giữa vitamin D và lao.

Phương pháp:

Tìm kiếm trên thư viện PubMed và Web of Knowledge tất cả các nghiên cứu có đối chứng thích hợp về vitamin D và bệnh lao. Dùng phần mềm Cochrane Review Manager 5.3 để tính tỷ số odds gộp, sự khác biệt trung bình hoặc sự khác biệt trung bình chuẩn với khoảng tin cậy tương ứng 95%.

Kết quả:

Nồng độ vitamin D thấp hơn có ý nghĩa trong những bệnh nhân lao so với nhóm chứng; thiếu vitamin D tương quan với tăng nguy cơ lao, mặc dù điều nầy không có ở người Châu phi và người Châu phi nhiễm virut HIV. Nồng độ vitamin D thấp hơn có ý nghĩa chỉ được thấy ở người Châu phi đồng nhiễm lao/HIV đang điều trị thuốc kháng virut và bị hội chứng phục hồi miễn dịch, tuy nhiên không thấy ở người không bị hội chứng phục hồi miễn dịch. Thiếu vitamin D tương quan với tăng nguy cơ phát triển lao hoạt tính ở những người có lao tiềm ẩn và với tăng nguy cơ chuyển đổi phản ứng lao tố/ chuyển đổi bệnh lao và nồng độ vitamin D có xu hướng thấp hơn ở người thể lao hoạt tính so với người nhiễm lao tiềm ẩn , tuy nhiên sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê. Điều này cho thấy nồng độ vitamin D thấp có nhiều khả năng là yếu tố nguy cơ hơn là hậu quả của bệnh lao. Khái niệm nầy được cũng cố hơn nữa bởi vì theo kết quả nghiên cứu của chúng tôi rằng điều trị chống lao không ảnh hưởng đến nồng độ vitamin D ở những bệnh nhân lao được điều trị.

Kết luận:

Phân tích của chúng tôi cho thấy mối tương quan giữa vitamin D và lao. Thiếu vitamin D có nhiều khả năng là một yếu tố nguy cơ đối với bệnh lao hơn là hậu quả của nó. Cần nghiên cứu thêm để xác định liệu bổ sung vitamin D có lợi cho việc phòng ngừa và điều trị lao.

Người dịch BSCK II: PhanThanh Dũng, trưởng Khoa lao – BVĐKTT An Giang

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)