Thắt thun giãn tĩnh mạch qua nội soi so với liệu pháp chích xơ qua nội soi trong điều trị giãn tĩnh mạch thực quản chảy máu : một phân tích gộp

Endoscopic variceal ligation compared with endoscopic injection sclerotherapy for treatment of esophageal variceal hemorrhage: A meta-analysis.
Cong Dai, Wei-Xin Liu, Min Jiang, and Ming-Jun Sun
World J Gastroenterol. 2015 Feb 28; 21(8): 2534–2541.
Published online 2015 Feb 28. doi: 10.3748/wjg.v21.i8.2534
PMCID: PMC4342933

Mục đích: Để so sánh hiệu quả của thắt thun giãn tĩnh mạch qua nội soi (EVL) với hiệu quả của liệu pháp chích xơ qua nội soi (EIS) trong điều trị những bệnh nhân bị giãn tĩnh mạch thực quản chảy máu.

Phương pháp: Chúng tôi đã thực hiện tổng quan tài liệu từ nhiều dữ liệu điện tử trực tuyến. Phân tích gộp đánh giá tỉ số nguy cơ (risk ratio – RR) và khoảng tin cậy 95% (CI) của sự kết hợp những nghiên cứu điều trị bệnh nhân giãn tĩnh mạch thực quản chảy máu giữa EVL và EIS.

Kết quả: 14 nghiên cứu với 1236 bệnh nhân được đưa vào phân tích gộp. Tỉ lệ tái chảy máu trong những bệnh nhân giãn tĩnh mạch chảy máu ở nhóm EVL thấp hơn đáng kể so với nhóm EIS (RR = 0.68, 95% CI: 0.57 – 0.81). Tỉ lệ tiệt trừ trong những bệnh nhân giãn tĩnh mạch chảy máu hoạt động (đang chảy máu) ở nhóm EVL cao hơn đáng kể so với nhóm EIS (RR = 1.06, 95% CI: 1.01 – 1.12). Không có sự khác biệt đáng kể về tỉ lệ tử vong giữa nhóm EVL và nhóm EIS (RR = 0.95, 95% CI: 0.77 – 1.17). Tỉ lệ biến chứng ở những bệnh nhân giãn tĩnh mạch đang chảy máu trong nhóm EVL giảm hơn đáng kể so với nhóm EIS (RR = 0.28, 95% CI: 0.13 – 0.58).

Kết luận: Phân tích gộp của chúng tôi chỉ ra rằng EVL tốt hơn EIS về tỉ lệ tái chảy máu thấp hơn, biến chứng thấp hơn, và tỉ lệ tiệt trừ giãn tĩnh mạch cao hơn. Vì thế, EVL là chọn lựa đầu tiên trong giãn tĩnh mạch thực quản xuất huyết.

Người dịch : BS Hồ Hiền Sang (Khoa nội tiêu hóa – huyết học)

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)