Tep so với lichtenstein

TEP so với Lichtenstein: Kỹ thuật nào tốt hơn cho điều trị thoát vị bẹn lần đầu một bên ở nam giới?.

TEP versus Lichtenstein: Which technique is better for the repair of primary unilateral inguinal hernias in men?.

Köckerling F1Stechemesser B2Hukauf M3Kuthe A4Schug-Pass C5.

Surg Endosc. 2016 Aug;30(8):3304-13. doi: 10.1007/s00464-015-4603-1. Epub 2015 Oct 21.

MỞ ĐẦU:

Trong cập nhật hướng dẫn của Hiệp hội thoát vị Châu Âu, kỹ thuật mổ hở theo Lichtenstein và mổ nội soi tiếp tục được khuyến cáo là kỹ thuật mổ được lựa chọn cho thoát vị bẹn lần đầu một bên ở nam giới mặc dù một nghiên cứu phân tích tổng hợp đã xác định tỷ lệ tái phát của TEP cao hơn kỹ thuật mổ Lichtenstein. Nhóm nghiên cứu đã đưa ra kết luận đó bởi vì một phẫu thuật viên một trong những nghiên cứu lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng kễ cả trong phân tích tổng hợp đã có một tỷ lệ tái phát rất cao. Do đó, nghiên cứu này dựa trên những dữ liệu hiện nay để so sánh kết quả của TEP so với Lichtenstein.

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:

Phân tích dựa trên Cơ quan đăng ký dữ liệu về thoát vị (Herniamed Registry) so sánh những dữ liệu của nghiên cứu tiền cứu của các bệnh nhân nam trải qua phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn lần đầu một bên bằng kỹ thuật TEP hoặc mổ hở Lichtenstein. Với các tiêu chuẩn là: tối thiểu 16 tuổi, nam giới, thoát vị bẹn lần đầu một bên, được lựa chọn phẫu thuật và thời gian theo dõi sau 1 năm. Tổng cộng có 17.388 bệnh nhân được thu thập từ ngày 01/09/2009 đến 31/08/2013. Trong những BN này, có 10.555 (60,7%) được mổ bằng phương pháp Lichtenstein và 6833 (39,3%) được mổ bằng phương pháp TEP.

KẾT QUẢ:

Về phân tích đa biến, kỹ thuật phẫu thuật không thấy có ảnh hưởng đáng kể đến tỷ lệ tái phát (p = 0.146) hoặc tỉ lệ đau mãn tính (p = 0.560). Tỷ lệ biến chứng mổ lại không khác biệt đáng kể giữa hai kỹ thuật (p = 0,084). Tuy nhiên, TEP được tìm thấy có những lợi ích về tỷ lệ biến chứng sau phẫu thuật (p <0,001), về đau ở mức nghỉ ngơi (p = 0,011) và về đau khi vận động gắng sức (p <0,001). Trong nghiên cứu hiện nay, không có sự khác biệt đáng kể về tỷ lệ tái phát giữa kỹ thuật TEP và Lichtenstein. So với phương pháp Lichtenstein, phương pháp TEP cho thấy có lợi ích về tỷ lệ biến chứng sau phẫu thuật, đau khi nghỉ ngơi, và đau khi gắng sức.

Người dịch: BS.CKI Lê Huy Cường, trưởng khoa Ngoại TH

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)