Tenofovir và entecavir là thuốc kháng virut có hiệu quả nhất để điều trị viêm gan b mạn: tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp bayes

Gastroenterology. 2010 Oct;139(4):1218-29. Epub 2010 Jun 20.

Tenofovir and entecavir are the most effective antiviral agents for chronic hepatitis B: a systematic review and Bayesian meta-analyses.

Woo GTomlinson GNishikawa YKowgier MSherman MWong DKPham B,Ungar WJEinarson TRHeathcote EJKrahn M.

Source: TorontoHealth Economics and Technology Assessment Collaborative, Universityof Toronto, Toronto, Ontario, Canada. gloria.woo@theta.utoronto.ca

ĐẶT VẤN ĐỀ & MỤC ĐÍCH: Hiệu quả tương đối của thuốc kháng vi-rút đã được cấp phép để điều trị Viêm gan B mạn tính (VGBM) cho bệnh nhân chưa từng điều trị chưa được xác định ở các thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên (RCTs). Chúng tôi đánh giá hiệu quả tương đối của thuốc điều trị VGBM trong 12 tháng đầu tiên.

PHƯƠNG PHÁP: Thuốc được đánh giá gồm lamivudine, pegylated interferon, adefovir, entecavir, telbivudine, tenofovir. Các thuốc này dùng đơn lẻ hoặc phối hợp cho các đối tượng chưa từng điều trị VGBM. Thu thập các dữ liệu gồm các RCTs nghiên cứu về điều trị VGBM với HbeAg(+) và/hoặc HbeAg (-) trong 12 tháng, được công bố bằng tiếng Anh trước ngày 31/10/2009. Dùng phương pháp Bayesian so sánh các nhóm điều trị bằng tỉ số odds với KTC 95% và xác suất dự đoán kết cục thay thế để xác định ảnh hưởng tương đối của mỗi nhóm điều trị.

KẾT QUẢ: Ở những bệnh nhân có HbeAg (+), tenofovir có hiệu quả nhất để làm giảm DNA của vi-rút VGB ở mức không phát hiện được (xác suất dự đoán, 88%), bình thường hóa men alanine aminotransferase (ALT) (66%), chuyển đổi huyết thanh HBeAg (20%), và làm mất kháng nguyên bề mặt VGB (5%), còn cải thiện về mặt mô học ở gan được xếp thứ ba (53%). Entecavir có hiệu quả nhất trong việc cải thiện mô học ở gan (56%), giảm DNA ở mức không phát hiện được xếp thứ hai (61%) và bình thường hóa men ALT (70%), còn việc làm mất kháng nguyên bề mặt VGB (1%) xếp hạng ba. Trong những bệnh nhân có HbeAg(-), tenofovir có hiệu quả nhất làm giảm DNA ở mức không phát hiện được (94%) và cải thiện mô học gan (65%), và đứng thứ hai trong việc bình thường hóa men ALT (73%).

KẾT LUẬN: Trong năm đầu tiên điều trị VGBM, tenofovir và entecavir là thuốc uống mạnh nhất cho bệnh nhân VGB có HBeAg dương tính, tenofovir là thuốc có hiệu quả nhất cho bệnh nhân có HbeAg âm tính.

Người dịch: BS Rạng, bvag.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)