Tăng uric máu và bệnh mạch vành: tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp

Hyperuricemia and coronary heart disease: a systematic review and meta-analysis.

Arthritis Care Res (Hoboken). 2010 Feb;62(2):170-80.

Kim SYGuevara JPKim KMChoi HKHeitjan DFAlbert DA.

Brigham and Women’s Hospital,Boston,Massachusetts,USA. skim62@partners.org

Mục tiêu: Vai trò của acid uric huyết thanh là một yếu tố nguy cơ độc lập cho bệnh tim mạch vẫn chưa rõ ràng, mặc dù tăng uric máu liên quan với bệnh tim mạch như bệnh mạch vành (BMV), đột quỵ, và tăng huyết áp.

Phương pháp: Một tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp bằng cách sử dụng mô hình phân tích ảnh hưởng biến thiên để xác định nguy cơ BMV phối hợp với tăng uric máu ở người lớn. Nghiên cứu tăng uric máu và BMV được xác định bằng cách tìm kiếm cơ sở dữ liệu điện tử, sử dụng các tiêu đề về y tế và từ khoá mà không hạn chế ngôn ngữ (cho đến tháng 2/2009). Chỉ những nghiên cứu đoàn hệ tiến cứu có dữ liệu tỉ lệ mới mắc và tử vong do BMV liên hệ với nồng độ axit uric huyết thanh ở người lớn mới được đưa vào NC.

Kết quả: 26 nghiên cứu được tuyển chọn gồm 402997 người lớn.

Tăng uric máu phối hợp với tăng nguy cơ tần suất BMV (Tỉ số nguy cơ chưa hiệu chỉnh 1,34, KTC 95%  1,19-1,49) và tử vong (RR chưa hiệu chỉnh 1,46 , KTC 95%  1,20-1,73). Khi hiệu chỉnh các yếu tố nhiễu, RR gộp là 1,09 (KTC 95%  1,03-1,16) cho tỉ lệ mắc BMV và 1,16 (KTC 95%  1,01-1,30) cho tử vong BMV .Nồng độ acid uric cứ  tăng 1 mg/dl thì RR gộp cho tử vong BMV trong phân tích đa biến là 1,12 (KTC 95%  1,05-1,19). Phân tích phân nhóm cho thấy không có sự liên hệ giữa tăng uric máu và tử vong do BMV ở nam giới, nhưng có liên hệ với tăng nguy cơ tử vong do BMV ở phụ nữ (RR 1,67, KTC 95%:  1,30-2,04). 

Kết luận: Tăng uric máu có thể làm tăng nguy cơ biến cố BMV, độc lập với các yếu tố nguy cơ truyền thống của BMV. Sự gia tăng nguy cơ tử vong BMV thấy rõ hơn ở phụ nữ và cần nhiều nghiên cứu thêm trong tương lai để làm sáng tỏ.

Người dịch: BS Sang , khoa ICU – BVĐKTT An Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)