Tăng áp lực động mạch phổi nhẹ có làm tăng tỉ lệ tử vong? một phân tích gộp và tổng quan hệ thống.

 

Mild Pulmonary Hypertension Is Associated With Increased Mortality: A Systematic Review and Meta-Analysis.

Kolte DLakshmanan SJankowich MDBrittain ELMaron BAChoudhary G.

J Am Heart Assoc. 2018 Sep 18;7(18):e009729. doi: 10.1161/JAHA.118.009729.

Tóm tắt

Đại cương
Các nghiên cứu gần đây đã chứng minh được nguy cơ lâm sàng liên quan đến áp lực động mạch phổi trung bình (PAPs – Pulmonary Arterial Pressure) bắt đầu xuất hiện từ trên 19mmHg, thấp hơn ngưỡng thông thường được sử dụng để xác định tăng áp lực động mạch phổi (Pulmonary Hypertension – PH) là 25mmHg. Bởi vì các tác động trong quá trình chẩn đoán và tiên lượng bệnh nên sự thích hợp của dữ liệu này cần được chứng minh thêm.

Phương pháp và kết quả

Dữ liệu được thu thập đến ngày 31/1/2018 nhằm tìm ra các nghiên cứu so sánh tử vong do mọi nguyên nhân giữa BN có PAPs tăng nhẹ nhưng dưới 25 mmHg so với nhóm BN chứng.

Phân tích gộp bao gồm 15 nghiên cứu không ngẫu nhiên và 16.482 bệnh nhân (7451 BN [45,2%] với PAPs từ 19-24 mm Hg bằng cách đo qua thông tim phải [n = 6037] hoặc tính toán qua siêu âm tim [n = 1414] PH]). Thời gian theo dõi trung bình là 5,2 năm. So với nhóm tham chiếu, tăng áp phổi nhẹ có liên quan với tăng nguy cơ tử vong (RR:1,52; 95% CI; 1,32-1,74; p <0,001; I2=47%).

Phân tích thứ cấp sử dụng nguy cơ thời gian hiệu chỉnh đến biến cố ước tính cho một kết quả tương tự (HR:1,19; 95%CI; 1,09-1,31; p <0,001; I2=42%). Những bằng chứng này phù hợp giữa các dưới nhóm của thông tim phải và siêu âm tim (Pinteraction>0,05). Dù rằng có những bằng chứng về sự sai lệch trong công bố số liệu; tuy nhiên, điều này cũng không ảnh hưởng đến ước tính nguy cơ (Tỷ lệ nguy cơ được điều chỉnh và tỷ lệ rủi ro được điều chỉnh của Duval và Tweedie: 1,34; 95%CI; 1,15-1,56).

Kết luận

Nguy cơ tử vong tăng ở những bệnh nhân có tăng áp ĐM phổi nhẹ, được xác định là áp lực ĐMP trung bình >19 mmHg. Những dữ liệu này nhấn mạnh nhu cầu chẩn đoán sớm bệnh nhân có tăng áp ĐMP nhẹ để cân nhắc đưa vào các nghiên cứu lâm sàng. Điều này góp phần tìm ra biện pháp can thiệp thuốc và không dùng thuốc trong tương lai để làm giảm nguy cơ lâm sàng và cải thiện kết cục.

Người dịch: BS Phạm Huỳnh Minh Trí – Khoa Tim mạch lão học.

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)