Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2008 / Tần suất và yếu tố nguy cơ liên quan đến loãng xương của bệnh nhân đến khám tại bệnh viện đa khoa trung tâm an giang

Tần suất và yếu tố nguy cơ liên quan đến loãng xương của bệnh nhân đến khám tại bệnh viện đa khoa trung tâm an giang

TAN-SUAT-VA-YEU-TO-NGUY-CO-LIEN-QUAN-DEN-LOANG-XUONG-CUA-BENH-NHAN-DEN-KHAM-TAI-BVDKTTAG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *