Tần suất và yếu tố nguy cơ liên quan đến loãng xương của bệnh nhân đến khám tại bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang

TAN-SUAT-VA-YEU-TO-NGUY-CO-LIEN-QUAN-DEN-LOANG-XUONG-CUA-BENH-NHAN-DEN-KHAM-TAI-BVDKTTAG.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.