Tác dụng của cây có hạt, đậu phộng, đậu nành làm giảm huyết áp: một tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp các thử nghiệm lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên

Am J Clin Nutr. 2015 Mar 25. pii: ajcn091595. [Epub ahead of print]

The effect of tree nut, peanut, and soy nut consumption on blood pressure: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled clinical trials.

Mohammadifard N1, Salehi-Abarghouei A1, Salas-Salvadó J1, Guasch-Ferré M1, Humphries K1, Sarrafzadegan N1.

 

Đt vn đ:

Mc dù mt s nghiên cu đã đánh giá nhng tác dng ca ht ( cây có ht , đu phng, đu nành và các loi ht) trên huyết áp (HA), kết qu trái ngược nhau.

Mc tiêu:

Mc đích là đ tiến hành mt tng quan h thng và phân tích tng hp các th nghim ngu nhiên có kim soát được công b (RCT) đ ước lượng tác dng ca tiêu th ht trên huyết áp ( BP ).

Thiết kế nghiên cu:

Các cơ s d liu MEDLINE, Scopus, ISI Web of Science, và Google Scholar được tìm kiếm các th nghim lâm sàng ngu nhiên đi chng thc hin t gia năm 1958 cho đến tháng 10 năm 2013 báo cáo rng hiu qu ca tiêu th ht đơn l hoc hn hp (bao gm qu óc chó, hnh nhân, qu h trăn, ht điu, ht d, ht mc ca, h đào, đu phng, đu nành và các loi ht) trên huyết áp tâm thu ( SBP ) hoc huyết áp tâm trương ( DBP ) là kết qu chính hay ph trong các qun th người ln  ≥18 tui. Bài viết có liên quan được xác đnh bng cách sàng lc các bài báo cáo tóm tt, tiêu đ và toàn văn. Nghiên cu đánh giá nhng tác dng cho < 2 tun hoc trong đó nhóm chng ăn du lành mnh khác nhau đã được loi tr. Tính trung bình lch chun ( Mean ± SD ) thay đi huyết áp tâm thu và tâm trương trong mi nhóm điu tr đã được ghi nhn đ phân tích tng hp.

Kết qu:

Hai mươi mt RCT đt tiêu chun thu nhn. Nhng phát hin ca chúng tôi cho thy rng ăn các loi ht dn đến gim đáng k huyết áp tâm thu người tham gia không b Đái tháo đường type 2 [khác bit trung bình (MD): -1,29; CI 95%: -2,35, -0,22; P = 0,02] nhưng không có trong tng s qun th. Phân tích nhóm nh các loi ht khác nhau cho thy rng qu h trăn, làm gim đáng k huyết áp tâm thu (MD: -1,82; CI 95%: -2,97, -0,67; P = 0,002). Nghiên cu ca chúng tôi cho thy rng qu h trăn (MD: -0,80; CI 95%: -1,43, -0,17; P = 0.01) và các loi ht hn hp (MD: -1,19; CI 95%: -2,35, -0,03; P = 0,04) có tác dng làm gim đáng k trên DBP. Chúng tôi tìm thy không có thay đi đáng k trong DBP sau khi tiêu th các loi ht khác.

Kết lun:

Tt c các loi ht ht h HA tâm thu người tham gia không b tiu đường type 2. Qu h trăn  (Pistachios ) dường như có tác dng mnh trong vic gim huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương. Ht hn hp cũng gim huyết áp tâm trương.

Người dch: BSCKII Phm Chí Hin BVĐKTT AG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)