Tác dụng của thuốc ức chế men chuyển và ức chế thụ thể angiotensin ii trên mọi nguyên nhân tử vong tim mạch và biến cố tim mạch trên bệnh nhân đái tháo đường

Tác dụng của thuốc ức chế men chuyển và ức chế thụ thể angiotensin II trên mọi
nguyên nhân tử vong tim mạch và biến cố tim mạch trên bệnh nhân đái tháo đường:
Một phân tích tổng hợp.

Effect of Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors and Angiotensin II Receptor
Blockers on All-Cause Mortality,Cardiovascular Deaths,
and Cardiovascular Events in Patients With Diabetes Mellitus: A Meta-analysis.
Cheng J 1 , Zhang W 2 , Zhang X 1 , Han F 1 , Li X 1 , He X 1 , Li Q 1 , Chen J 1 .
JAMA Intern Med. 2014 May 1;174(5):773-85. doi: 10.1001/jamainternmed.2014.348.
Tầm quan trọng:
Thuốc ức chế men chuyển angiotensin (UCMC) và thuốc ức chế thụ thể angiotensin II
(UCTT II) có thể có tác dụng khác nhau lên biến cố tim mạch trên bệnh nhân đái tháo
đường (ĐTĐ).
Mục tiêu:
Tiến hành phân tích tổng hợp để đánh giá riêng các tác dụng của UCMC và UCTT II trên
mọi nguyên nhân tử vong, tử vong do tim mạch, và các biến cố tim mạch chính ở những
bệnh nhân ĐTĐ.
Nguồn dữ liệu:
Dữ liệu bao gồm MEDLINE (1966-2012), EMBASE (1988-2012), the Cochrane
Central Register of Controlled Trials, kỷ yếu hội nghị, và tham khảo các bài báo cáo.
Lựa chọn nghiên cứu:
Nghiên cứu của chúng tôi bao gồm các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên báo cáo tác dụng
của thuốc UCMC và thuốc UCTT II ở bệnh nhân ĐTĐ trên mọi nguyên nhân tử vong, tử
vong do tim mạch, và các biến cố tim mạch chính với thời gian quan sát ít nhất 12 tháng.
Nghiên cứu bị loại nếu là thử nghiệm chéo.
Khai thác và tổng hợp dữ liệu:
Dữ liệu kết quả lâm sàng từ các thử nghiệm riêng được phân tích bằng cách sử dụng tỷ
số nguy cơ (RR) và KTC 95% với các mô hình tác động ngẫu nhiên. Chúng tôi đánh giá
sự khác biệt giữa các phân nhóm phụ theo kiểm tra tương tác. Chúng tôi đã thực hiện
phân tích hồi quy gộp để xác định các nguồn không đồng nhất.
Kết cục chính và đo lường:
Kết cục chính là mọi nguyên nhân tử vong và tử vong do tim mạch. Kết cục phụ là những
tác dụng của UCMC và UCTT II trên các biến cố lớn tim mạch.
Kết quả:
Hai mươi ba trong 35 nghiên cứu so sánh UCMC với giả dược hoặc thuốc (32 827 bệnh
nhân) và 13 nghiên cứu điều trị UCTT II so với không điều trị (nhóm chứng) (23 867

bệnh nhân ). Khi so sánh với nhóm chứng (giả dược / điều trị), UCMC làm giảm đáng kể
nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân 13% (RR, 0,87, 95% CI, 0,78-0,98 ), chết do tim
mạch 17% (0,83; 0,70-0,99), và các biến cố lớn tim mạch 14% (0,86; 0,77-0,95), bao
gồm cả nhồi máu cơ tim 21% (0,79; 0,65-0,95) và suy tim 19% (0,81; 0,71-0,93). Điều
trị bằng UCTT II không ảnh hưởng đáng kể mọi nguyên nhân tử vong (RR, 0.94, 95%
CI, 0,82-1,08 ), tỷ lệ chết do tim mạch (1,21 ; 0,81-1,80), và các biến cố lớn tim mạch
(0,94; 0,85-1,01) ngoại trừ suy tim (0,70; 0,59-0,82). Cả UCMC và UCTT II không làm
giảm nguy cơ đột quỵ ở bệnh nhân ĐTĐ. Phân tích hồi quy gộp cho thấy hiệu quả điều trị
với thuốc UCMC trên mọi nguyên nhân tử vong và tử vong do tim mạch thay đổi không
đáng kể với việc bắt đầu từ huyết áp chuẩn và protein niệu của những người tham gia
nghiên cứu và thuốc UCMC và ĐTĐ.
Kết luận:
Thuốc ức chế men chuyển Angiotensin giảm mọi nguyên nhân tử vong, tử vong tim
mạch, và các biến cố tim mạch chính ở những bệnh nhân ĐTĐ, trong khi UCTT II không
có lợi ích trên những kết cục này. Như vậy, UCMC nên được xem là liệu pháp đầu tay để
hạn chế tử vong thêm và tỷ lệ mắc bệnh ở nhóm bệnh nhân này.
Người dịch: BS Phạm Huỳnh Minh Trí, BVĐKTT An Giang

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)