Tác dụng của statin trên tử vong do nhiễm trùng nặng và nhiễm trùng huyết: một tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp.

J Crit Care. 2010 Dec;25(4):656.e7-22. doi: 10.1016/j.jcrc.2010.02.013. Epub 2010 Apr 22.

The effect of statins on mortality from severe infections and sepsis: a systematic review and meta-analysis.

Janda SYoung AFitzgerald JMEtminan MSwiston J.

Source: University of British Columbia, Vancouver, British Columbia, Canada. sjanda09@gmail.com

Mục đích:

Mục đích của nghiên cứu này: Tổng quan có hệ thống nhằm xem xét tác dụng của statins trên tỷ lệ tử vong ở những bệnh nhân bị nhiễm trùng và / hoặc nhiễm trùng huyết.

Vật liệu và phương pháp:

Tìm kiếm trên MEDLINE, EMBASE, PapersFirst, và các thử nghiệm đối chứng đăng ký trên Cochrane cho đến tháng 12/2009, gồm các nghiên cứu ngẫu nhiên, mù đôi hoặc mù đơn, nghiên cứu đối chứng-giả dược, nghiên cứu đoàn hệ quan sát (hồi và tiền cứu) và nghiên cứu bệnh chứng. Các đối tượng tham gia gồm người lớn và trẻ em bị nhiễm trùng với các dạng nhiễm trùng khác nhau. Phơi nhiễm được định nghĩa là có sử dụng statin với  bất kỳ chỉ định nào. Kết cục chính được chọn là tử vong do bất kỳ nguyên nhân và kết cục phụ bao gồm tỷ lệ tử vong 30 ngày, tỷ lệ tử vong trong bệnh viện, tỷ lệ tử vong do viêm phổi, tử vong do nhiễm trùng, tỷ lệ tử vong do nhiễm trùng huyết và tử vong do nhiễm trùng hỗn hợp.

Kết quả:

Tổng cộng có 20 nghiên cứu được đưa vào phân tích, 18 nghiên cứu đoàn hệ (12 hồi cứu, 6 tiến cứu), 1 nghiên cứu đoàn hệ bắt cặp với 2 nghiên cứu bệnh chứng, và 1 thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên. Phân tích tổng hợp với nhiều kết cục về nhiễm trùng khác nhau  cho thấy các tỉ số odds gộp (pooled OR) đều ủng hộ dùng thuốc statins so với không dùng như sau: 0,61 (khoảng tin cậy 95% [KTC], 0,48-0,73) cho tỷ lệ tử vong 30 ngày (n = 7), 0.38 (KTC 95% , 0,13-0,64) cho tỷ lệ tử vong trong bệnh viện (n = 7), 0,63 (KTC 95%, 0,55-0,71) cho tỷ lệ tử vong liên quan đến bệnh viêm phổi (n = 7), 0.33 (KTC 95% , 0,09-0,75 ) cho tỷ lệ tử vong liên quan đến nhiễm trùng (n = 4), 0.40 (KTC 95%, 0,23-0,57) cho tỷ lệ tử vong liên quan đến nhiễm trùng huyết (n = 4), và 0,50 (KTC 95%, 0,18-0,83) cho tỷ lệ tử vong do nhiễm trùng hỗn hợp (n = 4).

Kết luận:

Phân tích tổng hợp này đã chứng minh tác dụng bảo vệ của statin ở bệnh nhân nhiễm trùng huyết và / hoặc nhiễm trùng khác so với giả dược với các kết cục liên quan đến nhiều dạng nhiễm trùng khác nhau. Tuy nhiên, kết quả của chúng tôi có giá trị giới hạn vì tổng hợp này bao gồm các thiết kế nghiên cứu đoàn hệ và có sự không đồng nhất giữa các nghiên cứu, vì vậy cần thiết có nhiều thử nghiệm ngẫu nhiên hơn nữa để xác nhận việc sử dụng statin cho nhiễm trùng huyết và / hoặc cho các nhiễm trùng khác.

Người dịch: BS Rạng, Bệnh viện An giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)