Tác dụng của điều trị nha chu trong kiểm soát đường huyết đối với các bệnh nhân tiểu đường: một tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp

Effect of periodontal treatment on glycemic control of diabetic patients: a systematic review and meta-analysis

Teeuw WJGerdes VELoos BG.

Department of Periodontology, Academic Centre for Dentistry Amsterdam, Universityof Amsterdamand VU University, Amsterdam, The Netherlands.w.teeuw@acta.nl

Mục tiêu: Có bằng chứng đang nổi lên đó là viêm nha chu có thể ảnh hưởng đến sức khỏe toàn thân. Nghiên cứu này được chỉ định  để xét đến tính chặt chẻ của các NC mô tả cho rằng điều trị nha chu dẫn đến việc cải thiện sự kiểm soát  đường huyết trong bệnh nhân đái tháo đường

Thiết kế nghiên cứu và phương pháp: Tìm các y văn ( đến 3/2009), dung 2  cơ sở dữ liệu là MEDLINE và thư viện Cochrane với hạn chế ngôn ngữ là tiếng Anh. Cơ sở để chọn các bài báo xuất bản: (1) nghiên cứu gốc (2) các nghiên cứu can thiệp có đối chứng việc kiểm soát đường huyết giữa 2 nhóm có và không có can thiệp điều trị nha chu (3) thời gian của nghiên cứu ≥ tháng

Kết quả: Xem sơ bộ có 639 nghiên cứu và chỉ rút ra 5 bài báo là thích hợp, gồm 371 BN được đưa vào phân tích này với bệnh viêm nha chu như là một biến dự đoán và % HbA1C là biến kết cục. Thời gian theo dõi là 3-9 tháng. Tất cả các BN nhóm NC đều mắc đái tháo đường type 2. Nhóm BN được điều nha chu có tỉ lệ HbA1C thấp hơn nhóm không điều trị (chêch lệch D -1,17 đến D -0,05). Phân tích tổng hợp cho thấy sư khác biệt trung bình trọng số của HbA1C trước và sau điều trị là -0.40% (KTC 95% -0.77 đến -0.04%, P = 0.03). Tuy nhiên sự cải thiện này trong % A1C phải được giải thích thận trọng vì sự không đồng nhất giữa các nghiên cứu(59.5%,  P = 0.04).

Kết luận: Phân tích tổng hợp này gợi ý rằng điều trị bệnh nha chu dẫn đến sư cải thiện của sự kiểm soát đường huyết trong bệnh nhân tiểu đường type 2 ít nhất là trong 3 tháng

Người dịch: BS Hằng, khoa RHM – BVĐKTT An Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)