Tác động của vi niệu đạm trên sự cố đột quị: một phân tích tổng hợp

Stroke. 2010 Nov;41(11):2625-31. Epub 2010 Oct 7.

Lee M, Saver JL, Chang KH, Liao HW, Chang SC, Ovbiagele B.

StrokeCenterand Department of Neurology,UniversityofCalifornia,Los Angeles,CA90095,USA.

ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ MỤC ĐÍCH: Vi niệu đạm (microalbuminuria) là 1 dấu ấn của bệnh thận và rối loạn chức năng TB nội mạc, có thể liên quan đến mạch máu toàn thân, tuy nhiên sự liên hệ giữa vi niệu đạm và sự phát sinh đột quị chưa rõ. Mục đích của nghiên cứu (NC) này nhằm đánh giá cường độ liên quan giữa vi niệu đạm với nguy cơ đột quị qua 1 phân tích tổng hợp các NC tiến cứu.

PHƯƠNG PHÁP: Chúng tôi tìm kiếm có hệ thống các dữ liệu điện tử và danh mục các NC ước lượng đa biến có hiệu chỉnh, với nguy cơ tương đối RR và khoảng tin cậy 95% về tương quan giữa vi niệu đạm và nguy cơ đột quị. Các NC có đối tượng tham gia mắc bệnh thận hoặc tiền sản giật được loại trừ. Dùng mô hình ảnh hưởng biến thiên tính RR gộp.

KẾT QUẢ: Có tất cả 12 NC được chọn, gồm 48.596 đối tượng tham gia trong đó 1263 người có biến cố đột quị. Nói chung, có sự tương quan chặt chẽ giữa vi niệu đạm và đột quị sau khi hiệu chỉnh các yếu tố về tim mạch (RR 1.92; KTC 95% , 1.61 to 2.28; P < 0.001). Có sự không đồng nhất (heterogeneity) giữa các NC thu thập với p<0,001 và I2=68%). Điều này được lý giải là do sự khác nhau của dân số NC, định nghĩa vi niệu đạm, và dạng đột quị khác nhau. Tuy nhiên, qua phân tích phân tầng, có sự liên hệ giữa vi niệu đạm và gia tăng nguy cơ đột quị xảy ra sau đó ở hầu hết các phân nhóm (dân số chung, có mắc đái tháo đường và đối tượng đã bị đột quị)

KẾT LUẬN: Vi niệu đạm có liên quan chặt chẽ và độc lập với nguy cơ phát sinh đột quị. Các NC trong tương lai cần tìm hiểu vi niệu đạm chỉ là dấu ấn của  nguy cơ đột quị  hoặc là yếu tố nguy cơ có thể sửa đổi được.

Người dịch: BS Rạng, bvag.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)