Sulfat magnesium và diazepam trong sản giật

Author: Duley, LeliaHenderson-Smart, David J

Source: Cochrane Database of Systematic Reviews. , 2009

Đặt vấn đề: Sản giật là cơn co giật trên phụ nữ chẩn đoán tiền sản giật, là biến chứng hiếm nhưng nặng trong thai kỳ. Có nhiều thuốc chống co giật được sử dụng để kiểm soát và dự phòng cơn co giật tiếp theo.

Mục tiêu: Mục tiêu của bài tổng quan này nhằm đánh giá hiệu quả của sulfat magnesium và diazepam trong điều trị sản giật. Sulfat magnesium so sánh với phenytonin hoặc cocktail lytic được đề cập trong bài khác.

Nguồn tài liệu: Chúng tôi tìm các nghiên cứu về thai kỳ và trẻ sơ sinh của Cochrane (tháng 01 năm 2003) và các nghiên cứu có nhóm chứng trên Cochrane (thư viện Cochrane số 4 2002).

Tiêu chuẩn chọn: Các nghiên cứu ngẫu nhiên so sánh sulfat magnesium (tiêm mạch hoặc tiêm bắp) và diazepam cho phụ nữ được chẩn đoán lâm sàng sản giật.

Kết quả: 7 nghiên cứu bao gồm 1441 trường hợp sản giật. Hầu hết các dữ liệu thu thập từ các nghiên cứu có chất lượng tốt. Sulfat magnesium liên quan giảm tỷ lệ tử vong mẹ khi so sánh với diazepam (6 nghiên cứu trên 1336 trường hợp; nguy cơ tương đối (RR) 0.59, khoảng tin cậy (CI) 95%  0.37 – 0.94). Giảm có ý nghĩa nguy cơ cơn co giật tiếp theo (7 nghiên cứu trên 1441 trường hợp; RR 0.44, 95%CI 0.34 – 0.57). Có ít khác biệt trong bất kỳ các dự hậu khác ngoại trừ có ít hơn các trường hợp có apgar sau sanh dưới 7 sau 5 phút ( 2 nghiên cứu gồm 597 trẻ sơ sinh; RR 0.72, 95% CI 0.55 – 0.94) và có ít hơn những trẻ sơ sinh phải nằm trong đơn vị chăm sóc đặc biệt trên 7 ngày (3 nghiên cứu trên 631 trẻ sơ sinh; RR 0.66 95% CI 0.46 – 0.95) ở nhóm dùng sulfat magnesium.

Kết luận: Sulfat magnesium chắc chắn hiệu quả hơn diazepam trong điều trị sản giật

Người dịch: Bs Phong – Khoa Sản – BVĐKTT An Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)