Sulfat magnesium và cocktail lytic trong sản giật

Author: Duley, LeliaGulmezoglu, A Metin

Source: Cochrane Database of Systematic Reviews. , 2009

ĐẶT VẤN ĐỀ

 

Sản giật, cơn co giật trên phụ nữ có tiền sản giật, là biến chứng hiếm nhưng trầm trọng trong thai kỳ. Có nhiều thuốc kháng co giật được sử dụng để kiểm soát và phòng ngừa cơn co giật tái phát.

MỤC TIÊU

Bài tổng quan này nhằm so sánh hiệu quả của sulfat magnesium và cocktail lytic trong điều trị sản giật.

TIÊU CHUẨN CHỌN

Các nghiên cứu ngẫu nhiên trên người bệnh sản giật nhằm so sánh hiệu quả của sulfat magnesium và cocktail lytic.

THU THẬP DỮ LIỆU VÀ PHÂN TÍCH

Dữ liệu được rút ra từ mỗi báo cáo mà không được làm mù giữa các kết quả hoặc giữa các phương pháp điều trị mà phụ nữ đã nhận.

KẾT QUẢ CHÍNH

Hai nghiên cứu với 199 phụ nữ được đưa vào trong tổng quan này. Nó là các nghiên cứu chất lượng thấp và trung bình. Magnesium sulfat thì hiệu quả hơn cocktail lytic trong dự phòng cơn co giật tái phát (RR 0.09, 95%CI 0.03-0.24) và ít gây ức chế hô hấp (RR 0.12, 95%CI 0.02-0.91). Sulfat magnesium ít gây tử vong mẹ hơn cocktail lytic nhưng khác biệt không có ý nghĩa thống kê (RR 0.25, 95%CI 0.04-1.43).

KẾT LUẬN

Sulfat magnesium là thuốc chống co giật được lựa chọn cho phụ nữ sản giật. Cocktail lytic không nên sử dụng.

 *Phụ chú: Cocktail lytic (hỗn hợp liệt hạch) gồm: Promethazine, Chopromazine và Pethidine, gây an thần, chống đau và hạ huyết áp. Thường được dùng rất nhiều trước đây (các tác giả Pháp) để chống rối loạn hệ thần kinh thực vật (giao cảm và đối giao cảm)   

Người dịch: BS Phong – Khoa Sản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)