Sulfat magnesi tĩnh mạch trong điều trị xuất huyết dưới nhện: tổng quan và phân tích tổng hợp cập nhật

Crit Care. 2011;15(1):R52. Epub 2011 Feb 7.

Intravenous magnesium sulphate for aneurysmal subarachnoid hemorrhage: an updated systemic review and meta-analysis.

Wong GKBoet RPoon WSChan MTGin TNg SCZee BC.

Source: Division of Neurosurgery, Prince of Wales Hospital, The Chinese University of Hong Kong, 30-32 Ngan Shing Road, Shatin, NT, Hong Kong SAR, PR China. georgewong@surgery.cuhk.edu.hk

Mở đầu: Các phân tích tổng hợp trước đây về magnesium sulphate trong điều trị xuất huyết dưới nhện (XDDN) do túi phình  đã lỗi thời vì chưa cập nhật các thử nghiệm lâm sàng (RCTs) được công bố gần đây. Vì vậy, mục đích của chúng tôi là thực hiện một tổng quan và phân tích tổng hợp  các dữ liệu công bố mới cập nhật về việc sử dụng magnesium sulphate trong bệnh XHDN do túi phình.

Phương pháp: Một đánh giá hệ thống và phân tích tổng hợp các RCTs nghiên cứu về hiệu quả của magnesium sulphate tiêm tĩnh mạch ở bệnh nhân bị XHDN do túi phình. Các kết quả được phân tích gồm: thiếu máu cục bộ não muộn (DCI), nhồi máu não muộn và các kết cục thần kinh thuận lợi tại thời điểm 3 và 6 tháng. Các nguy cơ do sai lệch (bias) được đánh giá bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn Jadad, với điểm số Jadad> 3 cho thấy nguy cơ sai lệch thấp. Phân tích tổng hợp được trình bày bằng nguy cơ tương đối (RR) với khoảng tin cậy 95%.

Kết quả: Có 6 nghiên cứu với 875 bệnh nhân đủ điều kiện được xem xét. RR gộp cho thiếu máu cục bộ não muộn  là 0,87 (KTC 95%, 0,36 đến 2,09, P = 0,75). RR gộp cho nhồi máu não muộn là 0,58 (KTC 95% , 0,35 đến 0,97, P = 0,04), mặc dù kết quả này không còn có ý nghĩa nếu chỉ giữ lại các RCTs có nguy cơ sai lệch thấp (RR 0,61, KTC 95%, 0,31 đến 1,22; P = 0.17). Với kết cục cải thiện về thần kinh tại thời điểm 3 tháng là 1.14 (KTC 95%, 0,99 đến 1,31, P = 0.07), và tại thời điểm 6 tháng là 1,08 (KTC 95%, 0,94 đến 1,24, P = 0,29).

Kết luận: Những phát hiện này hiện nay cho thấy magnesium sulphate chưa có hiệu quả trong nhồi máu não muộn. Vịệc giảm triệu chứng nhồi máu não muộn và cải thiện kết cục lâm sàng của bệnh nhân bị XHDN do túi phình nhờ sử dụng magnesium sulphate được quan sát trong các nghiên cứu tiền tiêu trước đây thì chưa có cơ sở, tuy nhiên tác dụng có lợi của magnesium sulphate chưa thể loại bỏ vì cỡ mẫu nghiên cứu còn giới hạn.

Người dịch: BS Rạng, Bệnh viện An Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)