Sự liên quan giữa cholesterol ldl, non-hdl, apolipoprotein b với nguy cơ các biến cố tim mạch ở bệnh nhân được điều trị bằng statins: một phân tích tổng hợp

JAMA. 2012 Mar 28;307(12):1302-9.

Association of LDL cholesterol, non-HDL cholesterol, and apolipoprotein B levels with risk of cardiovascular events among patients treated with statins: a meta-analysis.

Boekholdt SMArsenault BJMora SPedersen TRLaRosa JCNestel PJSimes RJDurrington PHitman GA,Welch KMDeMicco DAZwinderman AHClearfield MBDowns JRTonkin AMColhoun HMGotto AM JrRidker PMKastelein JJ.

Source: Department of Cardiology, Academic Medica lCenter, Amsterdam, TheNetherlands.

Đặt vấn đề: Sự liên hệ giữa cholesterol có lipoprotein tỉ trọng thấp (LDL-C), cholesterol không có lipoprotein tỉ trọng cao (non-HDL-C), và apolipoprotein B (apoB) với nguy cơ biến cố tim mạch ở những bệnh nhân được điều trị với statin chưa có tài liệu đáng tin cậy.

Mục tiêu: Để đánh giá các ảnh hưởng của LDL-C, non-HDL-C, và apoB với nguy cơ tim mạch ở những bệnh nhân được điều trị với statin.

Thiết kế: Phân tích tổng hợp này gồm các thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên (RCT) trong đó tất cả đối tượng làm xét nghiệm lipid và apolipoproteins lúc đầu và sau 1 năm theo dõi.

Nguồn dữ liệu: Các thử nghiệm liên quan được tìm và cập nhật cho đến 31/12/2011. Các nhà nghiên cứu đã liên lạc và thu nhận được dữ liệu của 62.154 bệnh nhân tham gia trong 8 nghiên cứu, được công bố từ 1994- 2008.

Khai thác dữ liệu: Dùng tỷ số nguy cơ (HR) với khoảng tin cậy 95% đề tính nguy cơ giữa các biến cố tim mạch chính theo mức độ gia tăng 1 độ lệch chuẩn (1SD) của LDL-C, non- HDL-C, và apoB.

Kết quả: Trong số 38.153 bệnh nhân có điều trị statin có kết cục sau: 58 nhồi máu cơ tim tử vong, 1678 nhồi máu cơ tim không tử vong, 615 tử vong từ bệnh động mạch vành khác, 2806 người nhập viện vì đau thắt ngực không ổn định, và 1029 người bị đột quỵ có hoặc không tử vong xảy ra trong quá trình theo dõi. Tỷ số nguy cơ (HR) sau khi đã hiệu chỉnh với (1 SD tăng lên của lipoproteins) cho các biến cố tim mạch chính là 1,13 (KTC 95%:1,10-1,17) cho LDL-C, 1.16 (KTC 95%: 1,12-1,19) cho HDL-C, và 1.14 (KTC 95%:1,11-1,18) cho apoB.  HR cao hơn có ý nghĩa thống kê cho non-HDL-C so với LDL-C (P = 0,002) và apoB (P = .02). Không có khác biệt đáng kể giữa apoB và LDL-C (P = 0,21).

Kết luận: Trong số các bệnh nhân được điều trị bằng statin, mức độ LDL-C, non-HDL-C, và apoB có liên quan đến nguy cơ các biến cố tim mạch trong tương lai, nhưng sự liên quan này mạnh hơn với non-HDL-C so với LDL-C và apoB.

Người dịch: BS Rạng, bvag.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)