Sự liên quan giữa bổ sung acid béo omega-3 và các biến cố chính của bệnh tim mạch: một phân tích tổng hợp và tổng quan hệ thống

JAMA. 2012 Sep 12;308(10):1024-33.

Association between omega-3 fatty acid supplementation and risk of major cardiovascular disease events: a systematic review and meta-analysis.

Rizos ECNtzani EEBika EKostapanos MSElisaf MS.

Source: Lipid Disorders Clinic, Department of Internal Medicine, University Hospital of Ioannina, Ioannina, Greece

Rất nhiều tranh cãi về  liên quan giữa axid béo không bão hòa đa omega- 3 (gọi tắt là omega-3)   và kết cục tim-mạch.

Mục tiêu: Để đánh giá vai trò của omega-3 và kết cục tim mạch.

Nguồn dữ liệu: MEDLINE, EMBASE, TV Cochrane gồm các thử nghiệm đối chứng cho đến tháng tháng 8 năm 2012.

Chọn lựa nghiên cứu: Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng đánh giá hiệu quả của omega-3 trên tất cả các nguyên nhân tử vong, tử vong do tim, đột tử, nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Khai thác dữ liệu: Gồm các thông tin mô tả và định lượng, ứoc tính nguy cơ tuyệt đối và nguy cơ tương đối (RR) được tổng hợp theo mô hình ảnh hưởng ngẫu nhiên. Tính không đồng nhất được đánh giá bằng cách sử dụng các số liệu thống kê Q và I2. Phân tích nhóm nhỏ được thực hiện mù, tiêu chí phòng ngừa và với bệnh nhân được cấy máy khử rung tim; phân tích hồi quy  tổng hợp thực hiện với các liều omega-3. Ngưỡng ý nghĩa thống kê là 0,0063 sau khi hiệu chỉnh do có nhiều cặp so sánh.

Dữ liệu tổng hợp: Trong 3635 trích dẫn, có 20 nghiên cứu gồm 68.680 bệnh nhân được thu nhận, trong đó có 7044 trường hợp tử vong: 3993 trường hợp tử vong do tim, 1150 trường hợp đột tử, 837 tử vong do nhồi máu cơ tim, và 1490 tử vong do đột quỵ. Không có sự liên quan có ý nghĩa thống kê cho mọi nguyên nhân tử vong (RR, 0,96, KTC 95% , 0,91 đến 1,02; giảm nguy cơ [RD] -0,004, KTC 95%, -0,01 đến 0,02), tử vong do tim (RR, 0,91; KTC 95 % , 0,85 -0,98; RD, -0,01; KTC 95% , -0,02 – 0,00), đột tử (RR, 0,87; KTC 95% CI, 0,75 -1,01; RD, -0,003; KTC 95%I, -0,012- 0,006 ), nhồi máu cơ tim (RR, 0,89; KTC 95%, 0,76 – 1,04; RD, -0,002; KTC 95% , -0,007- 0,002), và đột quỵ (RR, 1,05; KTC 95%I, 0,93 – 1,18, RD, 0,001 , KTC 95%  -0,002 – 0,004) khi tất cả các nghiên cứu bổ sung được xem xét.

Kết luận: Nhìn chung, bổ sung omega-3 không liên quan với giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân, tử vong do tim, đột tử, nhồi máu cơ tim, hoặc đột quỵ dựa trên các chỉ số nguy cơ tuyệt đối và tương đối được đo lường.

Người dịch: BS Rạng, bvag.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)