Sự hấp thu epinephrine ở trẻ em với tiền sử bị phản ứng phản vệ

Epinephrine absorption in children with a history of anaphylaxis. 08/05/2010 – 11:54

J Allergy Clin Immunol. 1998 Jan;101(1 Pt 1):33-7.

Simons FERoberts JRGu XSimons KJ.

Department of Pediatrics and Child Health, Faculty of Medicine,UniversityofManitoba,Winnipeg,Canada.

Đặt vấn đề: Tiêm nhanh epineprine là điều trị cơ bản trong sốc phản vệ. Chưa có báo cáo nào về tốc độ hấp thu epinephrine ở trẻ em

Mục tiêu: Mục tiêu của chúng tôi là nghiên cứu dược học lâm sàng của epinephrine ở trẻ em.

Phương pháp: Chúng tôi thực hiện một nghiên cứu ngẫu nhiên, mù, có đối chứng tiền cứu trên 17 trẻ em có tiền sử bị sốc phản vệ với thức ăn, nọc rắn hoặc các chất khác. Chúng tôi tiêm 0.01 ml/kg dung dịch epinephrine (tối đa 0.3 ml [0.3 mg]) dưới da (TDD), hoặc 0.3 mg tiêm bắp (TB) từ ống tiêm tự động. Theo dõi nồng độ epinephrine trong huyết tương, nhịp tim, huyết áp và tác dụng phụ.

Kết quả: Ở 9 trẻ em dùng epinephrine TDD, nồng độ trung bình tối đa của epinephrine (± SEM) là 1802 ± 214 pg/ml, đạt được với thời gian trung bình là 34 ± 14 phút (dao động, 5 -120 phút). Chỉ có 2 trong 9 trẻ em đạt nồng độ trung bình tối đa trong 5 phút. Ở 8 trẻ em TB nồng độ trung bình tối đa của epinephrine (± SEM) là 2136 ± 351 pg/ml, đạt được với thời gian trung bình là 8 ± 2 phút (dao động, 5 -120 phút). Thời gian trung bình đạt được nồng độ tối đa của TB nhanh hơn TDD có ý nghĩa với p < 0,05. Sáu trong 8 trẻ em TB đạt nồng độ tối đa trong 5 phút.     

Thời gian bán sinh của thuốc là 43 ± 15 phút. Không có tác dụng phụ nào ghi nhận ở trẻ em dùng epinephrine.     

Kết luận: Ở trẻ em, khuyến cáo sử dụng epinephrine tiêm dưới da dựa trên kinh nghiệm có tính giai thoại, nên cần đánh giá lại vì chúng tôi thấy rằng sự hấp thu qua TDD rất chậm. Sự chậm trễ này có ý nghĩa quan trọng trên lâm sàng trong giai đoạn bị sốc phản vệ. Sử dụng đường tiêm bắp thì tốt hơn.

Người dịch : BS Rạng – BVĐKTTAG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)