Sử dụng và không sử dụng hoặc sử dụng trì hoãn oxytocin trong chuyển dạ kéo dài ở giai đoạn 1 của chuyển dạ tự nhiên

Oxytocin versus no treatment or delayed treatment for slow progress in the first stage of spontaneous labour.

Bugg GJSiddiqui FThornton JG.

Source: Department of Obstetrics and Gynaecology, Nottingham University Hospitals NHS Trust, Queen’s Medical Centre Campus,Derby Road,Nottingham,UK, NG12 4AA.

Chuyển dạ kéo dài ở giai đoạn 1 của chuyển dạ tự nhiên thì liên quan với việc gia tăng tỷ lệ phẫu thuật lấy thai và bệnh suất của mẹ và con. Oxytocin đã được ủng hộ trong thời gian dài như là một phương thuốc cho chuyển dạ kéo dài nhưng nó thì không rõ ràng trong cải thiện như thế nào đến dự hậu của mẹ và thai và có hay không giảm tỷ lệ phẫu thuật lấy thai hoặc bệnh suất của mẹ và thai. Tổng quan này tập trung vào việc đánh giá dùng oxytocin có cải thiện dự hậu của phụ nữ mà có chuyển dạ kéo dài so sánh với không dùng hoặc dùng trì hoãn.

Mục tiêu: Xác định nếu dùng oxytocin trong chuyển dạ kéo dài ở giai đoạn 1 của chuyển dạ tự nhiên có liên quan đến giảm tỷ lệ phẫu thuật lấy thai, bệnh suất mẹ và thai so sánh với nhóm không dùng oxytocin hoặc dùng trì hoãn.

Chiến lược tìm kiếm: Chúng tôi tìm kiếm trên thư viện Cochrane các nghiên cứu về thai kỳ và trẻ sơ sinh (30 tháng 4 năm 2011) và các bài báo có cùng chủ đề.

Tiêu chuẩn lựa chọn: Các nghiên cứu ngẫu nhiên có nhóm chứng so sánh oxytocin với giả dược, không hoặc dùng oxytocin trì hoãn ở giai đoạn hoạt động của chuyển dạ tự nhiên trong nhóm phụ nữ có nguy cơ thấp mang thai đủ ngày.

Thu thập và phân tích số liệu: Hai tác giả độc lập đánh giá các nghiên cứu để chọn vào, đánh giá nguy cơ gây nhiễu và rút trích dữ liệu. Chúng tôi tìm kiếm các thông tin cần thiết từ các tác giả nghiên cứu.

Kết quả: Chúng tôi chọn 8 nghiên cứu bao gồm 1338 phụ nữ nguy cơ thấp chuyển dạ tự nhiên trên thai đủ ngày ở giai đoạn 1. Hai nhóm so sánh:

1.    dùng oxytocin và giả dược hoặc không dùng (3 nghiên cứu).
2.    dùng oxytocin sớm và trì hoản (5 nghiên cứu).

Khác biệt không có ý nghĩa thống kê về tỷ lệ mổ lấy thai hoặc sanh giúp. Dùng oxytocin sớm làm tăng nguy cơ cơn gò cường tính và tăng các thay đổi tim thai. Tuy nhiên dùng oxytocin sớm và trì hoãn thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê lên dự hậu của mẹ và trẻ sơ sinh. Dùng oxytocin sớm thì giảm có ý nghĩa thống kê thời gian chuyển dạ trung bình khoảng 2 giờ nhưng không tăng tỷ lệ sanh thường. Tính dị biệt có ý nghĩa trong phân tích này và chúng tôi thực hiện phân tích tổng hợp ảnh hưởng biến thiên, tuy nhiên tất cả nghiên cứu thì có sự giám sát tương đồng nhau nên nó là hợp lý để kết luận rằng phân tích này là đúng. Chúng tôi thực hiện phân tích tổng hợp ảnh hưởng biến thiên cho 4 phân tích khác mà có tính dị biệt đáng kể trong tổng quan.

Kết luận: Phụ nữ mang thai có chuyển dạ tự nhiên kéo dài, sử dụng oxytocin so sánh với không dùng hoặc dùng trì hoãn thì không có bất kỳ sự khác biệt về số trường hợp phẫu thuật lấy thai. Và không có ảnh hưởng bất lợi cho mẹ và trẻ. Dùng oxytocin liên quan đến giảm thời gian chờ sanh khoảng 2 giờ, nó có lẽ quan trọng cho một vài phụ nữ. Tuy nhiên mục tiêu đầu tiên của dùng oxytocin là giảm tỷ lệ phẫu thuật lấy thai, bác sỹ và nữ hộ sinh phải tìm kiếm các thay thế khác.

Người dịch: BS Phong – Khoa Sản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)