Sử dụng ức chế bơm proton và nguy cơ mắc các bệnh về xương: một cập nhật phân tích tổng hợp.

Proton pump inhibitors therapy and risk of bone diseases: An update meta-analysis.

Liu J1Li X2Fan L3Yang J1Wang J1Sun J4Wang Z5.

Life Sci. 2019 Feb 1;218:213-223. doi: 10.1016/j.lfs.2018.12.058. Epub 2018 Dec 31.

MỤC TIÊU: Các nghiên cứu cỡ mẫu lớn đã mang lại kết quả mâu thuẫn về việc sử dụng thuốc ức chế bơm proton (PPI) có làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về xương hay không. Ở đây, chúng tôi đã thực hiện một phân tích tổng hợp để kiểm tra mối liên hệ giữa PPI và nguy cơ gãy xương, loãng xương và giảm mật độ xương (BMD).

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP: Chúng tôi đã thực hiện một cách có hệ thống tìm kiếm các báo cáo được công bố trên PubMed, EMBASE và Thư viện Cochrane. Chúng tôi đã xem xét các bài báo được xuất bản bằng tiếng Anh và hạn chế tìm kiếm các nghiên cứu về người tham gia. Các nghiên cứu báo cáo ước tính tỷ lệ rủi ro điều chỉnh (HR) với khoảng tin cậy (CI) 95% cho các hiệp hội quan tâm đã được đưa vào. Dữ liệu từ các bài báo có thể được sử dụng để ước tính chênh lệch trung bình tiêu chuẩn (SMD) cũng được thu thập và sử dụng để đánh giá nguy cơ giảm mật độ xương (BMD).

KẾT QUẢ: So với bệnh nhân không dùng PPI, những người dùng PPI, có nguy cơ bị gãy xương tại mọi vị trí (HR: 1.30; 95% CI: 1.16 đến 1.45), gãy xương hông (HR: 1.22; 95% CI: 1.15 đến 1.31), gãy cột sống (HR: 1.49; 95% CI: 1.31 đến 1.68) và loãng xương (HR: 1.23; 95% CI: 1.06 đến 1.42) dựa trên một mô hình ngẫu nhiên, nhưng không có mối tương quan nào với việc giảm mật độ xương ( BMD) ở xương đùi (SMB: -0,27; KTC 95%: -0,62 đến 0,09) hoặc ở cột sống (SMĐ: -0,06; KTC 95%: -0,54 đến 0,41).

KẾT LUẬN: Kết quả phân tích tổng hợp này cho thấy PPI có thể làm tăng vừa phải nguy cơ gãy xương ở mọi vị trí, xương hông, cột sống. Do việc sử dụng rộng rãi PPI và tác động của gãy xương đối với sức khỏe con người, các bác sĩ lâm sàng nên đánh giá cẩn thận tình trạng bệnh nhân trước khi kê đơn trị liệu PPI.

Dịch: BS. CKII. Trương Văn Lâm, Trưởng khoa Nội tổng hợp-BVĐKTTAG

 

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)