Home / Báo cáo nghiên cứu khoa học / Báo cáo năm 2003-2013 / Báo cáo năm 2007 / Sử dụng muối natri clorua 3% kết hợp với lactate ringer trong chống sốc sốt xuất huyết dengue

Sử dụng muối natri clorua 3% kết hợp với lactate ringer trong chống sốc sốt xuất huyết dengue

SU-DUNG-MUOI-NATRI-CLORUA-3-PHAN-TRAM-KET-HOP-VOI-LACTATE-RINGER-TRONG-CHONG-SOC-SXH-DENGUE.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *