Sử dụng găng tay trong lâm sàng: hành động và nhận thức của nhân viên y tế.

Clinical glove use: healthcare workers’ actions and perceptions.

Loveday HP1Lynam S1Singleton J2Wilson J3.

J Hosp Infect. 2014 Feb;86(2):110-6. doi: 10.1016/j.jhin.2013.11.003. Epub 2013 Nov 28.

Đặt vấn đề: Việc sử dụng găng tay trong lâm sàng không đúng và không thay đổi chúng giữa các lần thủ thuật làm tăng nguy cơ lây truyền chéo. Đã có nhiều khuyến cáo tập trung vào việc tuân thủ vệ sinh tay.

Mục đích: Để điều tra việc sử dụng găng tay, khả năng nhiễm chéo của chúng và các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của nhân viên y tế (HCWs) khi đeo chúng.

Phương pháp: Việc sử dụng găng tay đã được quan sát ở 6 khu vực trong 1 bệnh viện duy nhất ở Anh. Nguy cơ lây nhiễm chéo được định nghĩa là vi phạm “thời điểm vệ sinh tay” trong giai đoạn sử dụng găng tay. Có 25 nhân viên y tế từ các khu vực có trong quá trình quan sát kiểm tra đã được phỏng vấn để nhận định việc sử dụng găng tay.

Kết quả: Tổng cộng có 163 trường hợp sử dụng găng tay đã được quan sát trong khoảng thời gian 13 giờ. Có 69 trong số 163 trường hợp sử dụng găng tay không phù hợp (chiếm tỷ lệ 42%), với găng tay thường được sử dụng không phù hợp cho các lần thực hiện có rủi ro thấp (34/37; 92%). Trong 60 trên tổng số 163 (37%) sử dụng găng tay, có nguy cơ nhiễm chéo, hầu hết (48%) có liên quan đến việc không tháo găng tay hoặc không thực hiện vệ sinh tay sau khi sử dụng. Các cuộc phỏng vấn của nhân viên y tế chỉ ra rằng tay quyết định đeo găng tay bị ảnh hưởng bởi cả về xã hội hóa và cảm xúc. Cảm xúc chính là ghê tỏm và sợ hãi. Giả định rằng bệnh nhân thích sử dụng găng tay, lúng túng khi đeo chúng, các chuẩn mực và áp lực xã hội cũng là những ảnh hưởng quan trọng.

Kết luận: Sử dụng găng tay có liên quan đến nguy cơ lây nhiễm chéo và nên được tích hợp rõ ràng hơn vào chiến lược vệ sinh tay. Cần có sự hiểu biết về các trình điều khiển hành vi sử dụng găng tay để thiết kế các biện pháp can thiệp để giảm việc sử dụng không đúng và lạm dụng

Người dịch: CN. LÊ THỊ TUYẾT ANH, Khoa KSNK, BVĐKTT An Giang

 

 

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)