Sử dụng điểm syntax ii để dự đoán tỷ lệ tử vong trong tim mạch can thiệp: một tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp

 

Use of the SYNTAX Score II to predict mortality in interventional cardiology: A systematic review and meta-analysis.

Yang H1Zhang L2Xu CH1.

Medicine: January 2019 – Volume 98 – Issue 2 – p e14043

doi: 10.1097/MD.0000000000014043

Đặt vấn đề:

Vì thang điểm SYNTAX có những hạn chế, nên được thay thế bằng một công cụ chụp động mạch tốt hơn. Bằng cách so sánh tỷ lệ tử vong được theo dõi sau can thiệp mạch vành qua da (PCI) ở những bệnh nhân được phân bổ thấp so với điểm cao, chúng tôi nhằm mục đích điều tra một cách có hệ thống dự đoán tử vong bằng cách sử dụng điểm SYNTAX II trong tim mạch can thiệp.

Phương pháp:

Cơ sở dữ liệu điện tử đã được tìm kiếm cho các báo cáo có liên quan bằng cách sử dụng thuật ngữ ” Điểm SYNTAX II và can thiệp mạch vành qua da”. Kết quả chính là tử vong do mọi nguyên nhân. Phân tích này được thực hiện bởi phần mềm RevMan 5.3 [RR và 95% Cl).

Kết quả:

Tổng số 9443 đối tượng tham gia đã được đưa vào phân tích này. Khi các báo cáo nghiên cứu khác nhau, phạm vi khác nhau của điểm SYNTAX II, chúng tôi đã phân loại các phạm vi điểm này thành 4 nhóm khác nhau: 17 <SS> 17, 20 <SS> 20, 22 <SS> 22 và 26 <SS> 26 một cách thích hợp. Kết quả phân tích này cho thấy nguy cơ tử vong ở những bệnh nhân có chỉ số điểm SYNTAX II cao (SS> 17) cao hơn đáng kể (RR: 2,65, KTC 95%: 1,05-6,73; p = 0,04) so ​​với bệnh nhân có chỉ số điểm SYNTAX II thấp (SS <17). Ngay cả khi những người tham gia có điểm số SYNTAX II (SS <20) thấp được so sánh với những bệnh nhân được chỉ định cho điểm số SYNTAX II (SS> 20) cao hơn, nguy cơ tử vong cao hơn đáng kể có liên quan đến điểm số cao của SYNTAX II (RR: 3,73, KTC 95%: 1,99 – 6,96; p = 0,0001).

Kết luận:

Theo tim mạch can thiệp, nguy cơ tử vong cao hơn ở những bệnh nhân có điểm số SYNTAX II cao. Điểm số SYNTAX II có thể được coi là một công cụ quan trọng để dự đoán tỷ lệ tử vong trong tim mạch can thiệp.

Người dịch BS Phạm Huỳnh Minh Trí, khoa Tim mạch BVĐKTT An Giang

 

TỔNG ĐÀI ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

1900585888 (bấm phím 1)